Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am

Տեսական հարցաշարեր

Խումբ 3


1.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


2.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


3.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


4.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


5.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


8.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


9.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


10.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


11.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


12.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


13.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


14.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


15.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


16.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


17.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


18.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


19.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


20.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


21.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


22.Մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


23.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


24.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


25.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


26.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


27.Կողային կցորդով մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


28.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


29.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


30.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


31.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


32.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


33.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


34.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


35.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


36.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


37.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


38.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


39.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


40.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


41.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


42.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


43.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


44.Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


45.Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


46.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


47.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


48.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


49.Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


50.Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


51.Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


52.Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


53.Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`


54.Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`


55.Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`


56.Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


57. 5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


58.Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


59.Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


60.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


61.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


62.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


63.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


64.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


65.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


66.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


67.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


68.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


69.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


70.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


71.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


72.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


73.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


74.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


75.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


76.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


77.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


78.Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝