Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 9

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Հետադարձն արգելվում է՝


2.

Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


3.

Պարտավոր է արդյո՞ք վարորդն այս իրավիճակում ձախ շրջադարձ կատարելիս լուսային ցուցիչով ազդանշան տալ:


4.

Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն հետիոտներին են հավասարեցվում՝


5.

Քանի՞ երթևեկության գոտի ունի այս ճանապարհը:


6.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


8.

Նշաններից ո՞րն է նախազգուշացնում հավասարազոր ճանապարհների խաչմերուկին մոտենալու մասին:


9.

Ո՞ր ճանապարհային նշանն է արգելում հետադարձը:


10.

Նշաններից ո՞րի դեպքում պետք է զիջեք ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկողին նեղ հատվածում:


11.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վրա չի տարածվում կանգառն արգելող նշանի ազդեցությունն այս դեպքում:


12.

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝


13.

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


14.

Երթևեկությունը թույլատրվում է`


15.

Ճանապարհային նշաններից որի՞ հետ կարող է կիրառվել դեղին գույնի ընդհատվող գծանշումը:


16.

Նշված ճանապարհային նշանների ազդման գոտում թույլատրվու՞մ է կանգառ կատարել, ուղևորներ նստեցնելու նպատակով:


17.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մերձքաղաքային, միջմարզային և միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներին բնակավայրերում գերազանցել 60 կմ/ժ արագությունը:


18.

Ո՞ր նկարում է վարորդը տալիս ձախ շրջադարձի ազդանշան:


19.

Կարգավորողն ազդանշան տալիս է սուլիչով՝


20.

Երբ տուժածը ունի վերջույթի բաց կոտրվածք, ապա օգնություն ցուցաբերելիս անհրաժեշտ է.