Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 8

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը։


2.

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել հետադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


3.

Տվյալ իրավիճակում թու՞յլատրվում է վարորոդին երթևեկությունը տրամվայի գծերով:


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է համարվում՝


5.

Քանի՞ երթևեկելի մասերի հատում կա այս խաչմերուկում:


6.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


8.

Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց ուղղությամբ ճանապարհի նեղ հատված մուտք գործող կամ դրան մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:


9.

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:


10.

Նշաններից ո՞րն է արգելում երթևեկությունը 40կմ/ժ-ից պակաս արագությամբ


11.

Բնակավայրում ի՞նչ հեռավորությունից է սկսվելու սայթաքուն ճանապարհահատվածը:


12.

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝


13.

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


14.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցները կարող են կատարել աջ շրջադարձ:


15.

Որտե՞ղ է գծվում կանգառը և կայանումն արգելող տեղերը նշող դեղին հոծ գիծը:


16.

Տվյալ նշանի ազդեցության գոտում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կանգառ կատարել:


17.

Ի՞նչ արագությամբ է թույլատրվում երթևեկել 3.5 տ ոչ ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներով՝ բնակավայրերից դուրս:


18.

Երկաթուղային գծանցի վրա տրվող ընդհանուր տագնապի ազդանշան է հանդիսանում ձայնային ազդանշանների հետևյալ համակցությունը՝


19.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին շարունակել երթևեկությունը լուսացույցի դեղին ազդանշանը միանալու կամ կարգավորողը ձեռքը բարձրացնելու դեպքում:


20.

Դուք տեսնում եք ընկած մարդու և նկատում նրա սրունքից դուրս ցցված ոսկորը և արյուն: Եթե դեպքի վայրն անվտանգ է, ի՞նչ պետք է անել առաջին հերթին: