Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 61

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Տվյալ իրադրությունում ունե՞ք արդյոք նշված մանևրի իրավունք:


2.

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված ձախ շրջադարձը:


3.

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը:


4.

Քանի՞ երթևեկելի մասերի հատում կա խաչմերուկում:


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին վազանց կատարել այս նշանի ազդման գոտում։


8.

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:


9.

Նշաններից ո՞րի դեպքում պետք է զիջեք ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկողին նեղ հատվածում։


10.

Նշաններից ո՞րն է 5 տոննա զանգված ունեցող բեռնատարի վարորդին պարտադրում աջ շրջադարձ կատարել խաչմերուկում։


11.

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


12.

Այս իրավիճակում ե՞րբ է թույլատրվում աջ շրջադարձը կատարել։


13.

Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց երթևեկությունը թույլատրվում է:


14.

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս վարորդը


15.

Կանգառը նշված վայրում


16.

Կանգառ կատարելը նշված վայրում


17.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում:


18.

Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս՝ տվյալ ուղղությամբ երթևեկող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է՝


19.

Զիջել պարտավոր ենք


20.

Վերջույթների փափուկ հյուսվածքների փակ վնասվածքների դեպքում առաջին ժամերին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.