Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 60

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Բնակավայրերում միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվու՞մ է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:


2.

Թույլատրված է՞ հետադարձն այս վայրում:


3.

Ի՞նչ կանոն է խախտում վարորդը մուտք գործելով բակ:


4.

Քանի՞ երթևեկության գոտի ունի այս ճանապարհը:


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.

Այս նշանը կոչվում է՝


8.

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս արգելքի շրջանցումն աջից կամ ձախից:


9.

Նշաններից, որն է արգելում ձախ շրջադարձ կատարել։


10.

Թույլատրվո՞ւմ է նշված բակ մուտք գործել։


11.

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


12.

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս վարորդը


13.

Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց թույլատրվում է երթևեկությունը:


14.

Այս խաչմերուկում վարորդը


15.

Ո՞ր տարբերակում է նշված ճիշտ կանգառ կատարողը:


16.

Ո՞ր վարորդն է ճիշտ կատարել կանգառը:


17.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք երթևեկության ժամանակ մարդկանց գտնվելը բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում, եթե այն կահավորված չէ մարդկանց փոխադրելու համար:


18.

Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում ավտոբուսի վարորդին տալ նախազգուշացնող ազդանշան:


19.

Ո՞ր վարորդն է աջ շրջադարձի ազդանշան տալիս:


20.

Ի՞նչ է պետք անել, եթե հնարավոր չէ ապահովել դեպքի վայրի անվտանգությունը: