Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 53

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Մուտք գործել խաչմերուկ նշված գոտուց


2.

Աջ բակ մուտք գոծելու դեպքում պարտավոր ենք զիջել


3.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


4.

Ի՞նչ ուղղությամբ կարող եք շարունակել երթևեկությունը նշված խաչմերուկում, եթե վարում եք 3 տոննա թույլատրելի առավելագույն զանգվածով բեռնատար:


5.

Նշաններից ո՞րի դեպքում կարող եք ձախ շրջադարձ կատարել:


6.

Զիջել ճանապարհը տրամվայի վարորդին


7.

Ո՞ր նկարում է պատկերված գլխավոր ճանապարհ


8.

Այս իրավիճակում ձախ շրջադարձ կատարելիս


9.

Նշված գոտուց ուղիղ երթևեկությունը


10.

Ո՞ր վարորդին է կանգառ կատարելու դեպքում թույլատրված հատել հոծ գծանշումը


11.

Նշված իրավիճակում ուղիղ երթևեկելն


12.

Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավելի քան՝


13.

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով:


14.

Տրանսպորտային միջոցի կողքից` եզրաչափային լույսի արտաքին եզրից 0,5 մ դուրս ցցվելու դեպքում բեռը պետք է արդյո՞ք նշվի օրվա լուսավոր ժամերին «Մեծ եզրաչափերով բեռ» ճանաչման նշանով, իսկ օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում, նաև` առջևից սպիտակ, իսկ հետևից` կարմիր գույնի լապտերիկներով կամ լուսանդրադարձիչով:


15.

Տրանսպորտային միջոցի կողքից` եզրաչափային լույսի արտաքին եզրից 0,3 մ դուրս ցցվելու դեպքում բեռը պետք է արդյո՞ք նշվի օրվա լուսավոր ժամերին «Մեծ եզրաչափերով բեռ» ճանաչման նշանով, իսկ օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում, նաև` առջևից սպիտակ, իսկ հետևից` կարմիր գույնի լապտերիկներով կամ լուսանդրադարձիչով:


16.

Լուսային ցուցիչով ազդանշան տալ նշված իրավիճակում


17.

Եթե անմիջապես խաչմերուկից հետո մտադրվել եք կանգառ կատարել երթևեկության մասնակիցներին շփոթության մեջ չգցելու նպատակով, երբ պետք է միացնեք աջ շրջադարձի լուսային ցուցիչը:


18.

Զիջել ճանապարհը պարտավոր ենք


19.

Ձախ շրջադարձ կատարելիս


20.

Որքա՞ն ժամանակ կարող է կապված մնալ արյունահոսությունը դադարեցնող լարանը: