Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 52

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Գտնվելով կամրջի սահմաններում թույլատրվո՞ւմ է հետադարձը։


2.

Թույլատրվո՞ւմ է հետընթացով մոտենալ ուղևորին։


3.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն մայթ է համարվում


4.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Նշաններից ո՞րն է 5 տոննա զանգված ունեցող բեռնատարի վարորդին պարտադրում աջ շրջադարձ կատարել խաչմերուկում։


7.

Նշված վայրերից ո՞րտեղ կարելի է կանգառ կատարել։


8.

Այստեղ խաչմերուկը


9.

Ո՞ր նկարում է պատկերված գլխավոր ճանապարհ։


10.

Ո՞ր վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք։


11.

Մուտք գործել դարձափոխային երթևեկության գոտի այս իրավիճակում


12.

Երբ նարնջագույն և սպիտակ գծանշումները իրար հակասում են, վարորդները


13.

Ընդհատվող գծանշման գծիկների մեծացումը հայտնում է


14.

Ի՞նչ արագությամբ կարող է շարունակել երթևեկությունը ավտոբուսի վարորդը տվյալ ճանապարհային նշանով նշված գոտում:


15.

Քարշակման ժամանակ քարշակվող տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինեն՝


16.

Վարորդը պարտավոր է իջեցնել արագությունը


17.

Լուսային ցուցիչով տրված մանևրի մասին ազդանշանը պետք է դադարեցվի


18.

Ի՞նչ ազդանշաններ պետք է տաք նշված հետագծով հետադարձը կատարելիս։


19.

Զիջել ճանապարհը պարտավոր ենք


20.

Գիտակցության կորստի ժամանակ` շնչառության և արյան շրջանառության առկայության դեպքում, առաջին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով Ի՞նչ դիրքով պառկեցնել տուժածին: