Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 51

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Պարտավո՞ր է վարորդը վերադասավորվել աջ գոտի և նոր միայն կատարել աջ շրջադարձն այս իրավիճակում։


2.

Միաժամանակ վերադասավորվելիս ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք։


3.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն վարորդին են հավասարեցվում


4.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Թույլատրվո՞ւմ է կայանումը նշված վայրում։


7.

Այս նշանը տեղեկացնում է այնպիսի թունելի մոտենալու մասին


8.

Զիջել պարտավոր ենք


9.

Ո՞ր նշանի դեպքում խաչմերուկում պետք է զիջեք ձախից մոտեցող վարորդներին։


10.

Այս իրավիճակում ո՞ր տրամվայի վարորդին պետք է զիջել ճանապարհը։


11.

Ո՞ր ուղղությամբ կարող է շարունակել երթևեկությունը վարորդն այս իրավիճակում։


12.

Կարո՞ղ եք շարունակել երթևեկությունը նշանից հետո։


13.

Թո՞ւյլատրվում է կայանել նշված վայրում։


14.

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ կարող է երթևեկել միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:


15.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորների փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում:


16.

Բարձրացնել արագությունը վարորդին արգելվում է, եթե


17.

Եթե բեռի վիճակն ու դասավորությունը հնարավորություն չեն տալիս կատարել դրա փոխադրումը կանոնների պահանջներին համապատասխան, ապա վարորդը պետք է


18.

Ի՞նչի մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդը։


19.

Այս իրավիճակում ի՞նչ կարող է նշանակել վարորդի դուրս պարզած ձեռքը։


20.

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս պարտավոր ենք արդյո՞ք զիջել ճանապարհը միացված դեղին առկայծող փարոսիկներով բեռնատարի վարորդին։