Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 47

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ու՞մ պետք է զիջեք ճանապարհը:


2.

Ձախ շրջադարձը թույլատրվում է


3.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կայանում է համարվում՝


4.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


5.

Հետևյալ նշանները ցույց են տալիս՝


6.

Կայանել նշված վայրում


7.

Թույլատրվո՞ւմ է վազանց կատարել այս իրավիճակում։


8.

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված անցման հերթականությունը:


9.

Այս իրավիճակում ե՞րբ է թույլատրվում աջ շրջադարձը կատարել։


10.

Այս իրավիճակում աջ շրջադարձը թույլատրվում է։


11.

Տվյալ իրադրությունում ավտոբուսի վարորդն ունի՞ ուղիղ երթևեկելու իրավունք:


12.

Ձախ շրջադարձը կատարելիս


13.

Թույլատրվու՞մ է շարունակել երթևեկությունը սլաքով նշված ուղղությամբ:


14.

Նշվածներից ո՞ր վայրում է թույլատրված կանգառ կատարել։


15.

Կահավորված թափքում մարդկանց փոխադրելու դեպքում բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդը պարտավոր է երթևեկել ոչ ավելի քան՝


16.

Վարորդին արգելվում է`


17.

Տրանսպորտային միջոցներով, որոնց արագությունը տեխնիկական բնութագրերից կամ վիճակից ելնելով չի գերազանցում 40 կմ/ժ, ավտոմայրուղիներով երթևեկել։


18.

Թույլատրվո՞ւմ է այս իրավիճակում վազանց կատարել։


19.

Ձախ շրջադարձ կատարելիս այս իրավիճակում ազդանշան տալը


20.

Ինչպե՞ս դադարեցնել արյունահոսությունը երակների և ոչ խոշոր զարկերակների վնասվածքի դեպքում: