Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 44

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Խաչմերուկում, որտեղ կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն, պարտավո՞ր է արդյոք ավտոբուսի վարորդը զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին։


2.

Թույլատրվում է հետադարձն այս վայրում


3.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի առավելագույն զանգված է համարվում`


4.

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


5.

Ի՞նչ է նշանակում այս ճանաչման նշանը:


6.

Որտե՞ղ է անհրաժեշտ կանգ առնել նշանի պահանջը կատարելիս։


7.

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝


8.

Ձախ շրջադարձ կատարելիս


9.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցը պետք է զիջի ճանապարհը:


10.

Կանաչ ազդանշանի միանալու դեպքում վարորդը


11.

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս


12.

Թույլատրվու՞մ է զբոսաշրջային ավտոբուսին երթևեկել «A» գծանշումով գոտիով:


13.

Ո՞ր վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:


14.

Ո՞ր կողմից կարելի է շրջանցել արգելքը։


15.

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների երթևեկությունը բնակավայրերից դուրս՝


16.

Մեխանիկական տրանսպորտային միջոց քարշակելիս այս ճանապարհի ո՞ր գոտով կարող եք շարունակել երթևեկությունը։


17.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք երկաթուղային գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական և այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:


18.

Թույլատրվում է արդյո՞ք վազանց կատարել նշված իրավիճակում:


19.

Վարորդի դեպի վեր պարզած ձեռքով տեղեկացնում է


20.

Ինչպե՞ս որոշել գիտակցությունը կորցրած տուժածի մոտ շնչառության առկայությունը: