Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 4

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Խաչմերուկում կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն: Երթևեկելի մասը, որով մոտենում եք խաչմերուկին, ունի երթևեկության երկու գոտի: Խաչմերուկ մուտք գործելիս` շրջադարձ կատարելու համար ո՞ր գոտին եք պարտավոր զբաղեցնել:


2.

Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


3.

Տեսանելիության բացակայության պատճառով հետընթաց կատարելիս վարորդը պետք է


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ճանապարհի երթևեկելի մաս է համարվում՝


5.

Նշվածներից ո՞ր անշարժ օբյեկտը արգելք չի հանդիսանում:


6.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`


8.

Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս՝


9.

Ո՞ր նշանների ազդեցությունն է գործում միայն այն ժամանակահատվածում, որի ընթացքում երթևեկելի մասի ծածկույթը խոնավ է։


10.

Նշաններից, որն է արգելում ձախ շրջադարձ կատարել:


11.

Թույլատրվում է արդյո՞ք կցորդ քարշակող թեթև մարդատարի երթևեկությունն այս խաչմերուկում ուղիղ ուղղությամբ:


12.

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված խաչմերուկի անցման հերթականությունը:


13.

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


14.

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`


15.

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:


16.

Թույլատրվու՞մ է, կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսի վարորդին ուղևորներ նստեցնելու նպատակով կանգառ կատարել նշված վայրում:


17.

Երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է՝


18.

Վարորդի կողմից ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում Է՝


19.

Խաչմերուկը համարվում է կարգավորվող, եթե երթևեկության հերթականությունը որոշվում է՝


20.

Վթարի հետևանքով հետիոտն ընկել է և վնասել ձեռքը: Նախաբազկի վրա կա մեծ վերք (մոտ 5 սմ երկարությամբ), որից միալար մուգ գույնի արյուն է հոսում: Ի՞նչ է պետք անել արյունահոսությունը դադարեցնելու նպատակով: