Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 38

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Բնակավայրերում միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվու՞մ է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:


2.

Թեթև մարդատարի վարորդը


3.

Բեռնատարից առաջ անցնելուց հետո ո՞ր գոտով կարող եք շարունակել երթևեկությունը։


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ միջազգային վարորդական վկայականները տրվում են՝


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հատում հեծանվային արահետի հետ»:


7.

Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում հետադարձ կատարելը։


8.

Այս նշանները պարտադրում են պահպանել առջևից ընթացողից հեռավորությունը


9.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:


10.

Ձախ շրջադարձ կատարելիս վարորդն ո՞ւմ է պարտավոր զիջել։


11.

Այս իրավիճակում ձախ շրջադարձ կատարելիս


12.

Երթևեկությունը թույլատրվում է`


13.

Երթևեկությունը թույլատրվում է


14.

Կանգառն արգելվում է, եթե հոծ գծի և կանգնած տրանսպորտային միջոցի միջև տարածությունը կազմում է՝


15.

Ո՞ր դեպքում է վարորդը խախտել կայանում կատարելու կանոնները։


16.

Այս հետագծով երթևեկել նման իրավիճակում


17.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցում:


18.

Հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա լապտերների հեռահար լույսը պետք է փոխարկվի մոտակայի։


19.

Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:


20.

Վթարի դեպքում շտապօգնության կանչի համար ի՞նչ տեղեկատվություն պետք է տրամադրվի օպերատորին.