Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 35

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


2.

Ո՞ր վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը։


3.

Հետադարձ կատարել նշանից հետո թույլատրվում է


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «A» և «B» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայականները կարող են տրվել՝


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Հետևյալ նշաններից (ցուցանակներից) ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում:


7.

Հետադարձ կատարել նշված գոտուց


8.

Սլաքներով նշվածներից ո՞ր ուղղությամբ կարելի է շարունակել քարշակումը։


9.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


10.

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս վարորդը


11.

Այս իրավիճակում


12.

Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


13.

Որտե՞ղ պետք է կանգնել լուսացույցի ազդանշանին ենթարկվելով։


14.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոմոբիլի կանգառն այս վայրում:


15.

Թույլատրվո՞ւմ է կանգառ կատարել նշված վայրում։


16.

Ո՞ր հետագծով երթևեկող վարորդը չի խախտում գծանշման պահանջները։


17.

Մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում՝


18.

Ձայնային ազդանշանները կարող են կիրառվել միայն՝


19.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:


20.

Եթե հաղորդալարն ընկած է մեքենայի վրա, ապա պետք է.