Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 32

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Պարտավո՞ր են արդյոք տրանսպորտային միջոցների վարորդները բնակավայրերում ճանապարհը զիջել կահավորված և նշված կանգառի կետերի տարածքից երթևեկությունը սկսող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:


2.

Պարտավոր է արդյո՞ք թեթև մարդատարի վարորդը վերադասավորվել աջ եզրային գոտի վազանցն ավարտելուց հետո։


3.

Պարտավոր եք արդյո՞ք միացնել աջ շրջադարձի ցուցիչ այս խաչմերուկում։


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ թեթև մարդատար ավտոմոբիլ է համարվում`


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Ո՞ր դեպքում է վարորդը ճիշտ կատարել այս նշանի պահանջները:


7.

Ինչի մասին է զգուշացնում հետևյալ ճանապարհային նշանը։


8.

Այս իրադրությունում կանգառ կատարել ուղևոր նստեցնելու նպատակով


9.

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


10.

Այս իրադրությունում ձախ շրջադարձ կատարելիս վարորդը


11.

Այս խաչմերուկում ծածկույթ չունեցող ճանապարհից մոտեցող բեռնատարին զիջել


12.

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:


13.

Այս դրությունից ո՞ր ուղղությամբ կարող է վարորդը շարունակել երթևեկությունը։


14.

Բնակավայրերում, յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ երթևեկելի գոտի ունեցող և մեջտեղում տրամվայի գծեր չունեցող ճանապարհների ձախ կողմում կանգառն ու կայանումը՝


15.

Վարորդներից ո՞վ է խախտել կայանման կանոնները։


16.

Այս ընդհատվող գծանշումները խաչմերուկի տարածքում ցույց են տալիս


17.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում:


18.

Օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում՝ անկախ ճանապարհի լուսավորվածությունից, երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների վրա պետք է միացված լինեն՝


19.

Թույլատրվու՞մ է բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանցել ավտոբուսին, որը երթևեկում է 60 կմ/ժ արագությամբ:


20.

Ուշագնացության դեպքում տուժածին պետք է.