Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 25

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են խախտել ճանապարհային նշանի պահանջները:


2.

Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում հետադարձը վարորդին:


3.

Ինչպե՞ս պետք է վարվեք խաչմերուկից դուրս ձախ շրջադարձի և հետադարձի ժամանակ:


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ երթևեկելի մասով հեծանվորդներին արգելվում է երթևեկել՝


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս՝


7.

Տվյալ դեպքում պարտավո՞ր է վարորդը կանգ առնել կարգավորողի կողմից նշված տեղում:


8.

Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում շարունակել երթևեկությունը:


9.

Խաչմերուկն առաջինը կանցնի՝


10.

Ճանապարհը պետք է զիջեք


11.

Այս իրավիճակում զիջել ճանապարհը պարտավոր ենք


12.

Երթևեկությունն արգելվում է`


13.

Ո՞ր դեպքում կարող եք խաչմերուկն անցնել առանց ճանապարհն երթևեկության այլ մասնակցին զիջելու:


14.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևոր իջեցնել ճանապարհի այն տեղում, որտեղ եզրաքարի վերին մակերեսին գծված է դեղին հոծ գիծ և տեղադրված է «Կանգառն արգելվում է» նշանը:


15.

Կայանումն արգելվում է


16.

Թույլատրվում է արդյո՞ք բեռնատարից առաջ անցնելուց հետո շարունակել երթևեկությունը այս գոտով:


17.

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում կցորդ քարշակող թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով երթևեկելիս:


18.

Վազանցն արգելվում է՝


19.

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:


20.

Վերջույթներում արյան շրջանառությունը ստուգելու համար վիրակապից ներքև սեղմում և բաց եք թողնում տուժածի վնասված վերջույթի եղունգը: Դուք որոշում եք, որ արյան շրջանառությունը վերջույթում խանգարված է, եթե.