Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 23

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Հետադարձն արգելվում է`


2.

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված աջ շրջադարձը:


3.

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված ձախ շրջադարձը:


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ մերձակա տարածքից ելքը դեպի ճանապարհ համարվու՞մ է արդյոք խաչմերուկ։


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու կայանելն արգելող ճանապարհային նշանների ազդման գոտին:


7.

Ի՞նչպես պետք է վարվի վարորդը, եթե խաչմերուկում մտադիր է կատարել աջ շրջադարձ:


8.

Ո՞ր բակ է թույլատրվում մուտք գործել վարորդին:


9.

Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


10.

Այս իրավիճակում ձախ շրջադարձ կատարելիս պարտավոր ենք զիջել ճանապարհը


11.

Ձախ շրջադարձ կատարելիս պարտավոր եք ճանապարհը զիջել


12.

Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա նրա ձախ և աջ կողմերից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`


13.

Պարտավոր ենք արդյո՞ք այս իրավիճակում զիջել բեռնատարի վարորդին:


14.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:


15.

Նշվածներից ո՞ր դեպքում է թույլատրվում կանգառ կատարել:


16.

Նշվածներից ո՞ր դեպքում է թույլատրված կանգառը:


17.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մոտոցիկլների քարշակումը:


18.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք խաչմերուկում կատարել տրանսպորտային միջոցների վազանց՝ հատվողի նկատմամբ գլխավոր համարվող ճանապարհի վրա:


19.

Պարտավո՞ր է ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը զիջել «Շտապ օգնության» ավտոմոբիլին, եթե միացրած չեն կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկը և հատուկ ձայնային ազդանշանը:


20.

Դուք հարևանի ավտոտնակից լսում եք մեքենայի շարժիչի ձայնը և, բացելով դուռը, տեսնում եք գետին ընկած հարևանին: Ի՞նչ է պետք անել առաջին հերթին: