Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 22

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին երթևեկել տրամվայի գծերով:


2.

Հետադարձը նշված տեղում


3.

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը:


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցի գործնական վարման սկզբնական ուսուցումը իրականացվում է՝


5.

Մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Այս ճանապարհային նշանը նախազգուշացնում է, որ առջևում՝


7.

Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրավիճակում:


8.

Ցուցանակներից որոնք են, իրենց հետ տեղակայված նշանի ազդման գոտին ցույց տալիս:


9.

Կարմիր ավտոմոբիլը՝


10.

Խաչմերուկն անցնելիս վարորդը պարտավոր է զիջել ճանապարհը


11.

Աջ շրջադարձի ժամանակ պարտավոր եք ճանապարհը զիջել


12.

Երթևեկությունը թույլատրվում է`


13.

Ձախ շրջադարձ կատարելիս


14.

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարել կանգառ' ուղևորներ իջեցնելու համար:


15.

Թու՞յլատրվում է ուղևոր նստեցնելու նպատակով կանգառը նշված իրավիճակում:


16.

Թույլատրվա՞ծ է վարորդներին կանգառ կատարել նշված վայրում:


17.

Բնակավայրերից դուրս մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներ քարշակելիս երթևեկության արագությունը չպետք է գերազանցի՝


18.

Ի՞նչ տարածության վրա է արգելվում վազանցը մինչև երկաթուղային գծանցը:


19.

Պարեկային ծառայության ավտոմոբիլի վարորդը երթևեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ստանալու համար պետք է միացնի՝


20.

Որովայնային ներքին արյունահոսության կասկածի դեպքում օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.