Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 21

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Երեք գոտի ունեցող երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վրա Ձեզ անհրաժեշտ է կատարել ձախ շրջադարձ: Ո՞ր գոտուց կկատարեք տվյալ մանևրը:


2.

Կապույտ ավտոմոբիլի վարորդը ո՞ր նկարում ներկայացված իրավիճակում ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք մյուս վարորդի նկատմամբ:


3.

Վերադասավորվելով հարևան գոտի այս իրավիճակում


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հետիոտն է համարվում՝


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը՝


7.

Տվյալ իրադրությունում ո՞ր հետագծով է թույլատրվում արգելքի շրջանցումը:


8.

Այս ճանապարհային նշանը


9.

Խաչմերուկը երրորդը կանցնի՝


10.

Հետիոտներին չխոչընդոտել վարորդը պարտավոր է


11.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում լուսացույցի տվյալ ազդանշանի դեպքում:


12.

Զիջել ճանապարհը պարտավոր ենք


13.

Մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ: Ո՞ւմ եք պարտավոր զիջելճանապարհը:


14.

Ո՞ր ավտոմոբիլին է թույլատրվում կանգառ կատարել այս նշանների ազդման գոտում:


15.

Թո՞ւյլատրվում է կանգառ կատարել նշված վայրում:


16.

Ո՞ր վարորդն է խախտել կանգառ կատարելու կանոնները:


17.

Ո՞ր դեպքում է արգելվում քարշակումը:


18.

Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկով կահավորված տրանսպորտային միջոցի վարորդը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ունի, եթե՝


19.

Պարտավո՞ր է վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը՝ բնակելի գոտում երթևեկությունը սկսելուց առաջ:


20.

Վթարի դեպքում ավտոմեքենայից տուժածին պետք է տեղափոխել, եթե.