Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 20

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին շարունակել երթևեկությունը:


2.

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը:


3.

Թույլատրվո՞ւմ է աջ բակը մտնել հետընթաց կատարելով նշված իրադրությունում:


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կարգավորող է համարվում՝


5.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն բաժանարար գոտի է համարվում


6.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


8.

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս միակողմ երթևեկության ճանապարհի հատվածը:


9.

Տվյալ ճանապարհային նշանների ազդեցությունը տարածվում է՝


10.

Այս խաչմերուկում նշվածներից ո՞ր ուղղություններով կարող եք շարունակել երթևեկությունը:


11.

Նշված գոտով երթևեկելիս թույլատրվում է երթևեկությունը


12.

Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝


13.

Խաչմերուկից անմիջապես հետո գոյացած խցանման պայմաններում մուտք գործելը խաչմերուկ թույլատրելի է միայն


14.

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`


15.

Ի՞նչ է ցույց տալիս ընդհատվող լայն գծի տեսքով գծանշումը:


16.

Ո՞ր վայրում է թույլատրվում կանգառ կատարել:


17.

Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների քարշակումը ճկուն կցիչով:


18.

Լուսնասպիտակ գույնի առկայծող փարոսիկները միացրած տրանսպորտային միջոցի վարորդը տալիս է հատուկ ձայնային ազդանշան, որպեսզի՝


19.

Կարելի՞ է նշված հետագծով երթևեկելու համար ձեռքով տալ նախազգուշացնող ազդանշան:


20.

Հանգիստ վիճակում չափահաս մարդու շնչառությունը կազմում է.