Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 18

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:


2.

Դուրս գալով ճանապարհ այս իրավիճակում պարտավոր ենք զիջել


3.

Թույլատրվո՞ւմ է պատահմամբ անցած խաչմերուկում հետընթաց վարմամբ շտկել և շարունակել երթևեկությունը մեզ անհրաժեշտ ուղղությամբ:


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ երթևեկության գոտի է համարվում՝


5.

Երթևեկության սկիզբ է համարվում


6.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


8.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին վազանց կատարել այս նշանի ազդման գոտում։


9.

Ո՞ր ճանապարհային նշանն է պարտադրում վարորդին երթևեկել միայն դեպի ձախ կամ դեպի աջ:


10.

Այս ճանապարհային նշանը


11.

Այս ճանապարհային նշանները տեղեկացնում են


12.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


13.

Այս իրավիճակում հետադարձ կատարելիս անհրաժեշտ է ճանապարհը զիջել


14.

Պարտավո՞ր է արդյոք տրամվայի վարորդը լուսացույցի կանաչ ազդանշանի դեպքում զիջել ճանապարհն այլ ուղղություններից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:


15.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք նշված վայրում հետադարձ կատարել:


16.

Թույլատրվո՞ւմ է կայանումն այս իրավիճակում:


17.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցում:


18.

Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


19.

Պարտադի՞ր է արդյոք օրվա լուսավոր ժամերին լապտերների մոտակա լույսը միացված լինի հատուկ առանձնացված գոտիով, հիմնական հոսքին հանդիպակաց երթևեկող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:


20.

Եթե տուժածի վերքի մեջ օտար մարմին կա, ապա օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.