Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 10

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք դեղին ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ։


2.

Եթե մտադիր եք կատարել աջ շրջադարձ, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին:


3.

Ձախ շրջադարձ թույլատրվում է


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կցորդ (կիսակցորդ) է համարվում՝


5.

Ո՞ր նկարում ճանապարհը բաժանարար գոտի ունի:


6.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


8.

Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում երթևեկելի մասերի հատումից անմիջապես առաջ:


9.

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:


10.

Ո՞ր ուղղությամբ կարող եք շարունակել երթևեկությունն այս խաչմերուկում, եթե վարում եք 3.5 տոննա թույլատրելի առավելագույն զանգվածով բեռնատար ավտոմեքենա:


11.

Մյուս խաչմերուկում նշվածներից ո՞ր ուղղությամբ կարող եք շարունակել երթևեկությունը:


12.

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝


13.

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


14.

Երթևեկությունը թույլատրվում է`


15.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկել երթևեկելի մասի աջ գոտիով:


16.

Տվյալ ճանապարհային գծանշումը թույլատրում է երթևեկել՝


17.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդին բնակավայրերից դուրս գերազանցել 70 կմ/ժ արագությունը:


18.

Կարմիր գույնի առկայծող փարոսիկ միացրած, կանգնած վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցին մոտենալիս՝ տվյալ ուղղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է՝


19.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում ավտոգնացքին անցնել կամուրջի վրայով:


20.

Կրծքավանդակի վնասվածքի դեպքում պետք է.