Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 62

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Դուք սկսում եք երթևեկել ճամփեզրից, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին, որը կատարում է հետադարձ:


2.

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված ձախ շրջադարձը:


3.

Թույլատրվո՞ւմ է հետադարձն այս վայրում:


4.

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Ո՞ր դեպքում է վարորդը ճիշտ կատարել այս նշանի պահանջները:


7.

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում վարորդին երթևեկել։


8.

Թույլատրվո՞ւմ է ուղևոր նստեցնելու նպատակով կանգառ կատարել նշված վայրում։


9.

Նշվածներից ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրված երթևեկությունը։


10.

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


11.

Լուսացույցի դեղին թարթող ազդանշանի պայմաններում խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս պարտավոր ենք


12.

Երթևեկությունը թույլատրվում է`


13.

Երթևեկությունը թույլատրվում է


14.

Վարորդներից ո՞վ է խախտել կայանման կանոնները:


15.

Նշվածներից ո՞ր դեպքում է թույլատրված կանգառը:


16.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցում:


17.

Վազանցն արգելվում է՝


18.

Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է՝


19.

Ձախ շրջադարձ կատարելիս


20.

Ի՞նչ օգնություն է պետք ցուցաբերել տուժածին ցնցումային նոպայի դեպքում: