Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 6

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Երկկողմ երթևեկությամբ գծանշված ճանապարհներին, երեք գոտու առկայության դեպքում (բացառությամբ երթևեկության դարձափոխային կարգավորմամբ ճանապարհների), որոնցից միջինն օգտագործվում է երկու ուղղություններով երթևեկության համար, ձախ եզրային գոտի մուտք գործելը`


2.

Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


3.

Թույլատրվո՞ւմ է թեթև մարդատարի վարորդին սկսել շարժումը:


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ անբավարար տեսանելիություն է համարվում՝


5.

Քանի՞ երթևեկելի մասեր ունի այս ճանապարհը:


6.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


8.

Ճանապարհի վտանգավոր հատվածի տեղամասից ի՞նչ հեռավորության վրա են տեղադրվում այս նշանները բնակավայրերում:


9.

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:


10.

Նշանները տեղեկացնում են այն մասին, որ


11.

Այս նշանը


12.

Ո՞ր ուղղությամբ է արգելվում երթևեկությունը:


13.

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


14.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը`


15.

Ի՞նչ են նախազգուշացնում երթևեկելի մասի վրա գծանշված սլաքները:


16.

Դեպի ձախ երթևեկությունը շարունակելու համար որտե՞ղ պետք է կանգ առնի ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին զիջելու համար:


17.

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:


18.

Ձայնային ազդանշանների կրկնողությամբ ընդհանուր տագնապի ինչպիսի՞ ազդանշան Է վարորդը պարտավոր տալ երկաթուղային գծանցի վրա հարկադրական կանգառ կատարելու դեպքում:


19.

Ո՞ր նկարում են պատկերված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունները:


20.

Վարորդը կքանստած երկար ժամանակ փոխում էր ավտոմեքենայի անիվը: Կտրուկ վեր կենալով՝ նա բռնում է գլուխը և հանկարծ կորցնելով գիտակցությունը, ընկնում: Ի՞նչ է պետք անել: