Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 59

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


2.

Այս գոտուց ո՞ր ուղղությամբ կարող է թեթև մարդատարի վարորդը շարունակել երթևեկությունը։


3.

Տեսանելիության բացակայության պատճառով հետընթաց կատարելիս վարորդը պետք է


4.

Քանի՞ երթևեկելի մասեր ունի այս ճանապարհը:


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.

Ի՞նչ է նշանակում նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը:


8.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունն է արգելում այս ճանապարհային նշանը:


9.

Ո՞ր նշանների ազդեցությունն է տարածվում շարժման ուղղությամբ մինչև մոտակա խաչմերուկը։


10.

Ո՞ր դեպքում է նշանի ազդեցությունն սկսվում անմիջապես տեղակայման վայրից։


11.

Ի՞նչ հերթականությամբ կանցնեն խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները, եթե լուսացույցերը չեն աշխատում՝


12.

Այս իրավիճակում վարորդը կարող է՞ կատարել ձախ շրջադարձը։


13.

Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է`


14.

Այս իրավիճակում ձախ շրջադարձ կատարելիս


15.

Նշվածներից ո՞ր դեպքում է թույլատրվում կանգառ կատարել:


16.

Ո՞ր վարորդն է խախտել կանգառ կատարելու կանոնները:


17.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորների փոխադրումը քարշակող ավտոբուսում:


18.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք երկաթուղային գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական և այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:


19.

Լուսային ցուցիչով ազդանշան տալ նշված իրավիճակում


20.

Կրծքավանդակի վնասվածքի դեպքում պետք է.