Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 56

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը։


2.

Այս իրավիճակում պարտավոր եք


3.

Հետադարձն այս վայրում


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է իր մոտ ունենալ՝


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.

Նշաններից ո՞րն է արգելում երթևեկությունը նշանի վրա պատկերվածից ավելի փոքր միջտարածությամբ:


8.

Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հատում հեծանվային արահետի հետ»:


9.

Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում հետադարձ կատարել։


10.

Ո՞ր նշանով է նշվում հետիոտնային արահետը։


11.

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝


12.

Այս իրադրությունում ճանապարհը պետք է զիջեք


13.

Աջ շրջադարձ կատարելիս


14.

Ձախ շրջադարձ կատարելիս պարտավոր եք զիջել ճանապարհը


15.

Ավտոբուսի վարորդը կատարել է կանգառ ուղևորներ նստեցնելու նպատակով: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ: Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:


16.

Նշված վայրերից որտե՞ղ կարելի է կայանում կատարել:


17.

Տրանսպորտային միջոցի հետևի եզրաչափից 0.6մ դուրս ցցված բեռը պետք է արդյո՞ք նշվի օրվա լուսավոր ժամերին «Մեծ եզրաչափերով բեռ» ճանաչման նշանով, իսկ օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում, նաև` առջևից սպիտակ, իսկ հետևից` կարմիր գույնի լապտերիկներով կամ լուսանդրադարձիչով:


18.

Վարորդի կողմից ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է՝


19.

Թույլատրվում է արդյո՞ք վազանց կատարել նշված իրավիճակում:


20.

Ինչպե՞ս դադարեցնել արյունահոսությունը երակների և ոչ խոշոր զարկերակների վնասվածքի դեպքում: