Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 55

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Առանց վերադասավորման երթևեկող վարորդը զիջել աջից վերադասավորվող վարորդին:


2.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


3.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «A» և «B» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայականները կարող են տրվել՝


4.

Ճանապարհի մաս հանդիսանում են արդյո՞ք մայթը կամ կողնակները:


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Ո՞ր հետագծով կարող եք շարունակել երթևեկությունը:


7.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդների վրա է տարածվում նշանների ազդեցությունը:


8.

Այս խաչմերուկում


9.

Խաչմերուկում ո՞ր ճանապարհն է համարվում գլխավոր:


10.

Ո՞ր վարորդն է խախտում երթևեկության կանոնները շրջադարձ կատարելիս:


11.

Այս իրավիճակում երթևեկությունը


12.

Այս գծանշումը


13.

Թույլատրվու՞մ է ուղևորների փոխադրումը ավտոբուսի սրահում տվյալ իրավիճակում:


14.

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով:


15.

Արգելվում է մինչև 12 տարեկան երեխաներին փոխադրել


16.

Տրանսպորտային միջոցի հետևի եզրաչափից 0.6մ դուրս ցցված բեռը պետք է արդյո՞ք նշվի օրվա լուսավոր ժամերին «Մեծ եզրաչափերով բեռ» ճանաչման նշանով, իսկ օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում, նաև` առջևից սպիտակ, իսկ հետևից` կարմիր գույնի լապտերիկներով կամ լուսանդրադարձիչով:


17.

Կայանատեղիներում կամ ավտոլցակայաններում մանևրելիս ազդանշան տալ լուսային ցուցիչով


18.

Մերձակա տարածքից դուրս եկող հատուկ ձայնային և լուսային ազդանշաններ միացրած վարորդին զիջել


19.

Զիջել պարտավոր ենք


20.

Ո՞րն է առաջին օգնությունը մակերեսային ջերմային այրվածքի (մաշկի կարմրություն, այտուցվածություն, այրվածքի տեղում թափանցիկ հեղուկով լցված բշտիկների առաջացում, ուժեղ ցավ) ժամանակ: