Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 48

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է մոտոցիկլի վարորդը զիջել ճանապարհը:


2.

Կայանատեղիից միաժամանակ շարժումը սկսելու դեպքում պարտավոր եք արդյո՞ք զիջել ճանապարհը առջևում գտնվող վարորդին։


3.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ՀՀ զինված ուժեր և այլ զորքեր զորակոչված անձանց «D» կարգի և «D1» ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝


4.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


5.

Այս նշաններից ո՞րն է համարվում տրանսպորտային միջոցի ճանաչման նշան:


6.

Խախտել է արդյո՞ք կայանման կանոնները բեռնատարի վարորդը։


7.

Խախտել է արդյո՞ք բեռնատարի վարորդը կայանման կանոնները։


8.

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


9.

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս պարտավոր եք զիջել ճանապարհը


10.

Ո՞ր տրամվայի վարորդին ենք պարտավոր զիջել ճանապարհը։


11.

Ո՞ր ուղղությամբ կարող է վարորդը շարունակել երթևեկությունը:


12.

Ո՞ր ճանապարհային նշանները չեն գործում, երբ դրանց պահանջները հակասում են լուսացույցի ազդանշանների նշանակությանը:


13.

Այսպիսի ուղղաձիգ գծանշմամբ նշվում են՝


14.

Կայանումը նշված վայրում


15.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորների փոխադրումը քարշակող ավտոբուսում:


16.

Ո՞ր նշանն է արագության սահմանափակում մտցնում։


17.

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի՝


18.

Թույլատրվո՞ւմ է բեռնատարի վարորդին վազանցել տրակտորին, եթե թույլատրելի առավելագույն զանգվածը 3 տոննա է:


19.

Վազանց կատարելիս ձախ շրջադարձի լուսային ցուցիչը անջատել պարտավոր ենք


20.

Որո՞նք են առաջին բուժօգնության նախնական քայլերը` վթարի հետևանքով առաջացած վնասվածքների դեպքում: