Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 46

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


2.

Հետադարձն այս վայրում


3.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի կանգառի կետ է համարվում`


4.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


5.

Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:


6.

Նշաններից ո՞րի ազդեցությունն է տարածվում միայն այն գոտում, որի վրա կախված է։


7.

Չկարգավորվող խաչմերուկում ո՞ր նշաններն են առավելություն տալիս վարորդին հատվող ճանապարհով երթևեկողների նկատմամբ։


8.

Դեղին ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


9.

Տրամվային զիջել


10.

Տրամվային զիջել


11.

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ:


12.

Այս իրավիճակում աջ շրջադարձ թույլատրվո՞ւմ է


13.

Տրանսպորտային միջոցին թույլատրվու՞մ է կանգնել նշված տեղում ուղևորներ իջեցնելու համար:


14.

Թո՞ւյլատրվում է կանգառ կատարել նշված վայրում


15.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում:


16.

Ի՞նչ արագություն պետք է ընտրի վարորդը թույլատրելի առավելագույնի սահմաններում։


17.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք հետիոտներին տեղաշարժվել «Ավտոմայրուղի» նշանով կահավորված ճանապարհով:


18.

Ի՞նչ է պահանջվում վազանցվող տրանսպորտային միջոցի վարորդից։


19.

Ի՞նչի մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդը։


20.

Արդյո՞ք թույլատրվում է տուժածին դեղեր տալ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու ժամանակ: