Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 39

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Բոլոր ճանապարհներին միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվու՞մ է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:


2.

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված աջ շրջադարձը։


3.

Հետադարձը նշված վայրում


4.

«Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանումներում (բացառությամբ «AM» ենթակարգի տրանսպորտային միջոցի վարորդի թեկնածուի) վարորդի թեկնածուն կարող է մասնակցել գործնական քննության, եթե լրացել է նրա


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս երթևեկության ուղղությունները T-աձև խաչմերուկում:


7.

Պարտավոր եք արդյո՞ք կանգ առնել «Կանգ-գծի» առջև։


8.

Նշված գոտուց ո՞ր ուղղությամբ կարող եք շարունակել երթևեկությունը։


9.

Ցույց տվեք խաչմերուկի անցման հերթականությունը՝


10.

Այս իրադրությունում զիջել պարտավոր ենք։


11.

Խաչմերուկն ուղիղ անցնելիս անհրաժեշտ է ճանապարհը զիջել


12.

Երթևեկությունը թույլատրվում է`


13.

Լուսացույցի կանաչ ազդանշանին պատկերված սլաքները տեղեկացնում են


14.

Եթե երկաթուղային գծանցով երթևեկությունը արգելված է և բացակայում են լուսացույցը, ճանապարհային նշանները, գծանշումն ու ուղեփակոցը, ապա վարորդը պետք է կանգնի՝


15.

Թույլատրվում է արդյո՞ք կայանումը նշված վայրում։


16.

Թույլատրվո՞ւմ է կայանել նշված վայրում։


17.

Մարդկանց փոխադրումն արգելվում է, եթե՝


18.

Լապտեր-լուսարձակ թույլատրվում է օգտագործել՝


19.

Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ կարելի է սկսել վազանցը:


20.

Ի՞նչ օպտիմալ դիրք պետք է տրվի գիտակցությունը պահպանված տուժածին` ողնաշարի վնասվածք կասկածի դեպքում.