Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 36

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Նշե՛ք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`


2.

Հետադարձը նշված վայրում


3.

Ազդանշան տալը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «C» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայական կարող է տրվել՝


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորներ նստեցնելու համար կանգ առնել այս նշանով նշված գոտու վրա:


7.

Ո՞ր հետագծով է թույլատրվում հետադարձ կատարել։


8.

Ո՞րտեղից են սկսում գործել բնակավայրով երթևեկության կանոնները։


9.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


10.

Ձախ շրջադարձ կատարելիս վարորդն ո՞ւմ է պարտավոր զիջել։


11.

Խաչմերուկն անցնելիս զիջել պարտավոր ենք


12.

Այս լուսացույցը կիրառվում է`


13.

Ձախ շրջադարձ կատարելը թույլատրվում է


14.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:


15.

Ո՞վ է խախտել կանգառ կատարելու կանոնները։


16.

Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում հատել հոծ գծանշումը։


17.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում:


18.

Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինի՝


19.

Ինչպե՞ս պետք է գործել տվյալ իրադրությունում:


20.

Քիչ վտանգավոր վերքերի մշակման ժամանակ պետք է.