Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 31

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Երթևեկության առավելություն ունի`


2.

Թույլատրվա՞ծ է հետադարձն այս վայրում


3.

Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրված երթևեկությունը։


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ավտոբուս է համարվում՝


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Նշաններից ո՞րն է վերացնում նախկին բոլոր սահմանափակումները:


7.

Ի՞նչ առավելագույն հեռավորության վրա է տեղադրվում բարդ խաչմերուկներում «խաչմերուկի տարածք» ճանապարհային նշանը, եթե այն հնարավոր չէ տեղադրել խաչմերուկի սահմանին։


8.

Թույլատրվո՞ւմ է նշված բակ մուտք գործել։


9.

Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


10.

Այս իրավիճակում վարորդը կարո՞ղ է կատարել ձախ շրջադարձը։


11.

Ձախ շրջադարձ կատարելիս տրամվային զիջել


12.

Երթևեկությունն արգելվում է՝


13.

Հետադարձ կատարելիս այս իրավիճակում զիջել ճանապարհը մյուս վարորդին


14.

Որպես գնացքի կանգառի ազդանշան ծառայում է՝


15.

Նշված իրավիճակում թույլատրվում է արդյո՞ք կանգառ կատարել ուղևոր նստեցնելու նպատակով։


16.

Այս եռանկյունաձև գծանշումը տեղեկացնում է


17.

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի առջևի նստատեղին, եթե այն կահավորված չէ երեխաներին պահող հարմարանքով, թույլատրվում է փոխադրել երեխաներ, եթե լրացել է նրանց՝


18.

Տրանսպորտային միջոցների վազանց նշանակում է՝


19.

Օրվա լուսավոր ժամերին երեխաների կազմակերպված խմբեր տեղափոխելու ժամանակ պետք է միացված լինեն ավտոբուսի՝


20.

Որովայնի վնասվածքով տուժածին պետք է.