Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 3

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Նշված դեպքում ո՞ր գոտուց պետք է կատարվի աջ շրջադարձը:


2.

Ի՞նչ պետք է անել այրվածքի դեպքում օգնություն ցուցաբերելիս:


3.

Ո՞ր հետագծերով է թույլատրված երթևեկությունը։


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «BE» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝


5.

Թո՞ւյլատրվում է արդյոք երթևեկել երթևեկելի մասի կենտրոնով նշված լայնության պայմաններում


6.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե`


8.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել այս նշանով նշված գոտի աջ շրջադարձ կատարելիս:


9.

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:


10.

Այս նշաններով ի՞նչ արագության ռեժիմ է սահմանված ճանապարհին:


11.

Թո՞ւյլատրվում է մոտենալ աշխատանքի վայրին այս նշանների ազդման գոտում:


12.

Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`


13.

Ի՞նչ հերթականությամբ կանցնեն խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները, եթե լուսացույցերը չեն աշխատում՝


14.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


15.

Սլաքներով նշված ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:


16.

Ավտոբուսը կանգ է առել հետիոտնին զիջելու համար: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը տվյալ իրադրությունում խախտու՞մ է ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:


17.

Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերից դուրս, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:


18.

Մանևրը կատարելուց առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք Է տրվի՝


19.

Կառուցապատված տարածքներում, որտեղ մուտք ու ելքը նշված են «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշաններով, չի արգելվում՝


20.

Դուք շարունակում եք երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը: