Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 27

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:


2.

Դեպի աջից հարող ճանապարհ աջ շրջադարձ կատարելիս անհրաժեշտ է


3.

Շարժումն սկսելիս պարտավոր եք արդյո՞ք զիջել ճանապարհը հետադարձ կատարող վարորդին:


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն մոպեդ է համարվում ՝


5.

Կողային կցորդով մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Այսպիսի ճանաչման նշանով կահավորվում են այն ավտոմոբիլները, որոնք՝


7.

Ի՞նչ է ցույց տալիս երթևեկելի մասում արված գծանշումը:


8.

Նշաններից որի՞ ազդման գոտում չեն գործում բնակավայրում երթևեկության կանոնները:


9.

Խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


10.

Խաչմերուկն անցնելիս այս իրավիճակում


11.

Այս խաչմերուկում հետադարձ կատարելիս


12.

Ի՞նչ նշանակություն ունի լուսացույցի կլոր կանաչ թարթող ազդանշանը:


13.

Աջ շրջադարձ կատարելիս


14.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոմոբիլի կայանումը նշված տեղում:


15.

Պարտավոր եք արդյո՞ք զիջել բեռնատարին:


16.

Կանգառը նշված վայրում


17.

Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների մասնակի բեռնումով քարշակման ժամանակ ուղևորների փոխադրում թույլատրվում է՝


18.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք վազանցել ավտոգնացքը տվյալ իրադրությունում, եթե դրա արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:


19.

Ինչի՞ մասին է տեղեկացնում մոտոցիկլի վարորդի կողմից ձեռքով տրված ազդանշանը:


20.

Առավել վտանգավոր արյունահոսության նշան է, եթե.