Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 24

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:


2.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


3.

Այս իրավիճակում թո՞ւյլատրվում է հետընթացով մոտենալ ուղևորին:


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «B», «C» և «D» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական ունեցող անձանց թույլատրվում է դրանք վարել նաև կցորդներով, եթե կցորդի թույլատրելի առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում`


5.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6.

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս նախազգուշացնող նշանների ազդեցության՝ ճանապարհի վտանգավոր հատվածի երկարությունը:


7.

Տվյալ իրադրությունում նշանից 200 մ հեռավորության վրա վարորդն ունի՞ արդյոք հետադարձի իրավունք:


8.

Ո՞ր դեպքում է նշանի ազդեցությունն սկսվում անմիջապես տեղակայման վայրից:


9.

Խաչմերուկը երրորդը կանցնի՝


10.

Պարտավոր ենք զիջել ճանապարհը


11.

Երբ վարորդը չի կարող որոշել ճանապարհի ծածկույթի առկայությունը (օրվա մութ ժամանակ, ցեխ, ձյուն և այլն), և բացակայում են առավելության նշանները, ապա


12.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի երթևեկության առավելություն:


13.

Ձախ շրջադարձն այս իրադրությունում կատարելիս պետք է


14.

Կայանումն արգելվում է՝


15.

Կանգառն արգելվում է


16.

Թույլատրվո՞ւմ է կանգառը ավտոմոբիլի տեղակայման նման ձևով:


17.

Քարշարկման ժամանակ տրանսպորտային միջոցների միջև ի՞նչ հեռավորություն պետք է ապահովի ճկուն կցիչը:


18.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել նշված իրադրությունում:


19.

Վազանցն արգելվում է՝


20.

Անգիտակից վիճակում գտնվող տուժածին հայտնաբերելուց հետո առաջին հերթին պետք է.