Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 2

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Այս իրավիճակում կանգառ կատարելիս ո՞ր ազդանշանի լուսային ցուցիչը պետք է միացնի վարորդը։


2.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ տվյալ իրադրությունում:


3.

Դուք սկսում եք երթևեկել ճամփեզրից, պարտավո՞ր եք արդյոք զիջել ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին, որը կատարում է հետադարձ:


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «A» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝


5.

Քանի՞ երթևեկության գոտիի կա այս երթևեկելի մասում։


6.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.

Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


8.

Նշաններից ո՞րն է վարորդին առավելություն տալիս հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ:


9.

Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:


10.

Ո՞ր նշանների ազդեցությունն է տարածվում շարժման ուղղությամբ մինչև մոտակա խաչմերուկը։


11.

Նշաններից ո՞րն է նախազգուշացնում հանդիպակաց երթևեկությամբ ճանապարհի սկզբին մոտենալու մասին։


12.

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի`


13.

Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


14.

Վարորդներից ո՞վ իրավունք ունի երթևեկել ուղիղ:


15.

Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին հատել տրանսպորտային միջոցների կայանման տեղերի սահմանները նշող գծանշման հոծ գիծը:


16.

Որտե՞ղ պետք է կանգ առնի վարորդը տվյալ իրավիճակում:


17.

Կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը թույլատրվում է ոչ ավելի քան՝


18.

Վերադասավորումից առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք Է տրվի՝


19.

Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի՝


20.

Ի՞նչ օգնություն է պետք ցուցաբերել տուժածին ցնցումային նոպայի դեպքում: