Գարեգին Նժդեհ 48/2
Ն․ Տիգրանյան 7
Աբելյան 6/1
info@drift.am
30:00

Թեստ 15

Պատասխանի՛ր բոլոր հարցերին


1.

Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում մանևրը:


2.

Այս իրավիճակում


3.

Ո՞ր հետագծով է թույլատրված հետադարձը:


4.

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է օժանդակելու նպատակով տրամադրել տրանսպորտային միջոցը՝


5.

Շրջադարձ է համարվում


6.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7.

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


8.

Հետևյալ նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:


9.

Ի նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:


10.

Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե անհրաժեշտ է շարժման ուղղությունը փոխել հակառակի:


11.

Ո՞ր դեպքում է տեղեկացվում երկու և ավելի ուղիներով երկաթուղային գծանցի մասին:


12.

Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝


13.

Այս իրավիճակում աջ շրջադարձ կատարելիս


14.

Լուսացույցի ի՞նչ ազդանշանի դեպքում ավտոմոբիլի վարորդը կարող է ավարտել հետադարձը:


15.

Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:


16.

Կանգառի կետերի տարածքից դուրս թույլատրվու՞մ է ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին կանգառ կատարել:


17.

Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը՝ մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակում կատարելիս:


18.

Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:


19.

Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վարորդները պետք է՝


20.

Անգիտակից վիճակում գտնվող և շնչառություն ունեցող տուժածին պետք է.